Beneficiarul S.C. AGEL NECULA S.R.L. prin NECULA COSTEL cu domiciliul in jud. Calarasi, com. Lehliu, sat Sapunari, str. 22, nr. 12, anunta decizia privind etapa de incadrare a planului / programului ‚,INTRODUCERE IN INTRAVILAN TERENURI CU NR. CAD. 22455 SI 22456 CU FUNCTIUNE MIXTA UNITATI AGRICOLE/INDUSTRIE SI DEPOZITARE/ SERVICII” amplasat in jud. Calarasi, com. Lehliu, sat Sapunari, nr. cad. 22455 si 22456.
Documentatia se supune procedurii de adoptare: fara aviz de mediu conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare; fara evaluare adecvata conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărileulterioare.
Informatii privind potentialul impact asupra mediului al planului / programului propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, sos Chiciului, nr. 2, de luni pana vineri, orele 10 – 14.
Observatiile publicului se primesc zilnic, sub semnatura si cu date de identificare, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, timp de 10 zile calendaristice de la data publicarii.