Beneficiarul SILCOTUB S.A., punct de lucru cu sediul în municipiul Călăraşi, str. Prelungirea București, nr. 162, județul Călăraşi, anunță decizia privind etapa de încadrare a planului/programului „PUZ – RIDICARE INTERDICȚIE DE CONSTRUIRE TERENURI NR. CAD 26564, 26536, 26572, 23178, 28448, 21163, 21244, 23988, 20828, 28332, 26202, 24746, 23985, 20814, 20824, 20834, 20817, 20821, 20816, 20106, 31410”, amplasat în municipiul Călăraşi, str. Prelungirea București, nr. 162, județul Călărași .

Documentația se supune procedurii de adoptare:

–       cu aviz de mediu conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu modificările și completările ulterioare;

–       fără evaluare adecvată conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale proetjate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

Informații privind potențialul impact asupra mediului al planului/programului propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Călărași, șos. Chiciu, nr. 2, de luni până vineri, orele 09:00 – 12:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură și cu date de identificare, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Călărași, timp de 10 zile calendaristice de la data publicării.