ANUNT DE MEDIU

Beneficiarul COMUNA LUICA, cu sediul in jud. Calarasi, com. Luica , str. Ion Creanga, nr. 12, anunta  decizia   privind   etapa  de incadrare  a planului / programului ‚, REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AL COMUNEI LUICA, JUDETUL CALARASI’’ amplasat in jud. Calarasi, com. Luica, sat Luica, sat Valea Stanii.

Documentatia se supune procedurii de adoptare:

– cu aviz de mediu conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare;

-fara  evaluare adecvata conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Informatii privind potentialul impact asupra mediului al planului / programului propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, sos Chiciului, nr. 2, de luni pana vineri, orele 9 – 12.

Observatiile publicului se primesc zilnic, sub semnatura si cu date de identificare, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, timp de 10 zile calendaristice de la data publicarii.