Anexa Nr. 5.J
la procedura

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA NICOLAE BALCESCU, cu sediul in comuna Nicolae Balcescu, satul Nicolae Balcescu, strada Principele Mihai nr.37A, judetul Calarasi, titular al proiectului “ INFIINTARE STRAZI PIETRUITE IN CARTIER NOU, ZONA B, COMUNA NICOLAE BALCESCU, JUDETUL CALARASI ”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CALARASI, pentru proiectul “ INFIINTARE STRAZI PIETRUITE IN CARTIER NOU, ZONA B, COMUNA NICOLAE BALCESCU, JUDETUL CALARASI ”, propus a fi amplasat în judetul Calarasi, comuna Nicolae Balcescu, satul Nicolae Balcescu, Tarla 9/1, Zona B.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciu, Nr. 2, jud. Calarasi, în zilele de luni-vineri, între orele 10-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.
2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului .

Prezentul anunţ va fi publicat atat in presa cat si la sediul administratiei locale pe teritoriul careia se va realiza investitia.

Primar,
GIUREA CONSTANTIN