ANUNȚ DE MEDIU

Beneficiarul COMUNA DOR MĂRUNT, cu sediul în sat Dor Mărunt, str. şos. București – Constanța, nr. 229, județul Călărași, anunță decizia privind  etapa de încadrare a planului/programului ‚,PUZ pentru obiectivul – PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTURCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ PENTRU ARIA DE OPERARE A OPERATORULUI REGIONAL ÎN JUDEŢELE CĂLĂRAŞI ŞI IALOMIŢA, ÎN PERIOADA 2014 – 2020”, amplasat în jud. Călărași, comuna Dor Mărunt, sat Dâlga și sat Ogoru.

Documentația se supune procedurii de adoptare:

– fără aviz de mediu conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare;

– fără  evaluare adecvata conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Informații privind potentialul impact asupra mediului al planului/programului propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Călărași, șos. Chiciului, nr. 2, de luni până vineri, orele 10:00 – 14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură și cu date de identificare, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Călărași, timp de 10 zile calendaristice de la data publicării.