Beneficiarul Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura „Marin Dracea” – Statiunea Experimentare Productie Stefanesti, cu sediul în loc. Voluntari,  B-dul. Eroilor, nr. 128, judet Ilfov,  anunță  decizia privind  etapa de încadrare  a planului / programului ‚,Amenajamentul silvic al bazei experimentale Baragan” amplasat în U.P. I Baragan, judetul Călărași, comuna Perisoru.

Documentația se supune procedurii de adoptare:

-fără aviz de mediu conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare;

-fără  evaluare adecvata conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Informații privind potentialul impact asupra mediului al planului / programului propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Călărași, șos Chiciului, nr. 2, de luni până vineri, orele 10 – 14.

Observațiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură și cu date de identificare, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Călărași, timp de 10 zile calendaristice de la data publicării.