S.C. STEMI TRADING S.R.L. anunță începerea activităților proiectului ”Dezvoltarea și diversificarea producției a S.C. STEMI TRADING S.R.L. prin achiziția unei instalații de debitat cu plasmă”, Cod SMIS 110333.

Proiectul va fi finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014–2020, care este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivelul regiunii Sud Muntenia de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.02.2017–28.02.2019 și are o valoare totală eligibilă de 600.077,00 lei din care valoare nerambursabilă 480.061,60 lei.

Locul de implementare al proiectului este Strada 22 Decembrie, nr.1, localitatea Oltenița, județul Călărași.

Obiectivul general al proiectului este achizitia unei instalatii de debitat cu plasma pentru dezvoltarea activitatii de productie, consolidarea si diversificarea activitatii firmei. Obiectivele specifice ale proiectului sunt achiziția unui utilaj de debitat cu plasmă de ultimă generație pentru prelucrare tablă din oțel-carbon și inox, diversificarea activității firmei prin dezvoltarea productiei de repere din oțel-carbon prin operațiuni de debitare cu plasmă, consolidarea firmei prin creșterea cifrei de afaceri și crearea a 5 noi locuri de muncă.