Beneficiarul SILCOTUB S.A., punct de lucru cu sediul in municipiul Calarasi, strada Prelungirea Bucuresti nr.162, judetul Calarasi anunta  decizia   privind   etapa  de incadrare  a planului / programului „ PUZ – RIDICARE INTERDICTIE DE CONSTRUIRE TERENURI NR. CAD 26564, 26536, 26572, 23178, 28448, 21163, 21244, 23988, 20828, 28332, 26202, 24746, 23985, 20814, 20824, 20834, 20817, 20821, 20816, 20106, 31410 „ amplasat in municipiul Calarasi, strada Prelungirea Bucuresti nr.162  jud.Calarasi.

Documentatia se supune procedurii de adoptare:

– fara aviz de mediu conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare;

– fara  evaluare adecvata conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Informatii privind potentialul impact asupra mediului al planului / programului propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, sos Chiciu, nr. 2, de luni pana vineri, orele 9 – 12.

Observatiile publicului se primesc zilnic, sub semnatura si cu date de identificare, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, timp de 10 zile calendaristice de la data publicarii.