DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA cu sediul în județul Constanța, mun. Constanța, str. Prelungirea Traian FN, în calitate de titular al planului ,,PUZ- PASAJ DENIVELAT SUPERIOR DN21 KM 105+500, LA DRAJNA” amplasat în jud. Călărași, Comuna Dragalina, aduce la cunoștință autoritaților consultate pe durata procedurii de realizare a evaluării de mediu, cât și a publicului interesat de potențialele efecte semnificative asupra mediului ale implementării planului menționat, luarea de către Agenția de Protecția Mediului, a deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării acestui plan.

Factorii interesați, îndeosebi publicul pot consulta informațiile de mai jos, pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Călărași www.apmcl.anpm.ro sau la sediul acesteia, din mun. Călărași, str. Sos. Chiciului, nr. 2, jud. Călărași, în intervalul orar 9-13 al fiecărei zile lucratoare:

-Decizia APM Călărași nr. 3770/14.04.2020 de emitere a Avizului de Mediu necesar adoptprii planului urbanistic zona lîn cauză.

– Proiectul de plan, cu toate completările aduse pe parcursul procedurii de realizare a evaluării de mediu- în forma avizată de APM Călărași.

-Declarația prevăzută de art. 33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.

Anunțul a fost postat pe site-ul propriu al titularului Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța.