Consiliul  Judeţean  Călăraşi supune dezbaterii publice  Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Călărași, înregistrat cu nr. 20895/28.12.2020, caresunt afișate  la  avizierul de la sediul instituţiei  din mun. Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1,  jud. Călăraşi,  pe pagina de internet  www.călăraşi.ro şi transmise către mass-media locală.

     Propunerile, sugestiile sau opiniile, formulate în scris,  cu privire la proiectul supus dezbaterii publice se depun până la data de 12.01.2021 la sediul instituției, Compartiment Relații cu Publicul.
 

Preşedinte,                                                         ec.Vasile ILIUȚĂ