1. Organizatorul licitaţiei:

Primaria Municipiului Călărași, localitatea Călărași, județul Călărași, Str. București, nr 140A, 0242311005

 1. Data desfăşurării şi ora licitaţiei: 24.07.2020, ora 11:00
 2. Locul desfăşurării licitaţiei (adresa completă): La sediul Primăriei Municipiului Călărași, localitatea Călărași, județul Călărași, Str. București, nr. 140A
 3. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare
 4. Temeiul legal al organizării şi desfăşurării licitaţiei: Hotărârea consiliului Local Călărași nr. 55/26.03.2020 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare/negociere, a masei lemnoase specia plop valorificată pe picior din aliniamentul Călărași – Chiciu
 5. Data desfăşurării şi ora preselecţiei: 17.07.2020, ora 11:00
 6. Data şi ora-limită până la care pot face depunerea documentaţiei pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie:16.07.2020, ora 16:00. Documentația va fi depusă la Registratura Primăriei municipiului Călărași, strada București nr. 140 A
 7. Prețul de pornire la licitație este de 207.536,00 lei fără TVA , pentru întreaga masa lemnoasă, pasul de strigare 5% din valoarea masei lemnoase fără TVA respectiv 10.376,80 lei fără TVA.
 8. Licitația va avea ca obiect volumul total de masă lemnoasă de 1904 mc, specia plop Euramerican, urmând ca prețul stabilit pentru acesta să fie achitat integral înainte de semnarea contractului de vânzare cumpărare
 9. Alte informaţii privind masa lemnoasă care se oferă spre vânzare:

Masa lemnoasă dată spre exploatare se regăsește pe tarlaua 120/1, parcela 1, aliniamentul DN3B Călărași – Chiciu, identificată prin cartea funciara nr. 28162

 1. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei

Agenții economici admiși pentru licitație, în urma preselecției sunt obligați să facă dovada plății garanției de participare, în valoare de 5% din valoarea preţului de pornire a licitației, respectiv 10.376,80 lei fără TVA

 1. Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul Primăriei municipiului Călărași, începând cu data de: 26.06.2020, contravaloarea acestuia este de 100 lei.

Persoana de contact : Chiochinaru Leonida.

 1. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei (persoane de contact, numere de telefon şi fax, e-mail): Ciochinaru Leonida, Primăria Municipiului Călărași, telefon 0242311005, office@primariacalarasi.ro

 

 

PRIMAR

DANIEL ȘTEFAN DRĂGULIN