ANUNT PUBLIC

Subsemnata S.C. MAYOR PRODAGRO SRL, cu sediul in Comuna Nana, strada Mihai Viteazu, nr. 40,  Judetul Calarasi, prin administrator Dobre Filip Nicolae,,titular al  PUZ zona mixta servicii comert  ”pentru terenul situat in tarla 44, parcela 17/2, nr, cadastral 6729, In suprafata de 19.631 mp, Comuna Nana,  Judeţul Călăraşi,  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi  din Sos. Chiciu, nr. 2, de luni pana joi intre orele 09 – 12.

Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Calarasi, (tel/fax  0242 315035 / 0242 311926) in termen de 18 zile de la data publicarii primului anunt