ANUNT PUBLIC

Subsemnatii PREDA ALEXANDRU ANDREI, BREBU LAURENTIU CIPRIAN, DGEAFEROVICI ALIM MIHAI, titulari ai planului/ programului “PLANULUI URBANISTIC ZONAL – introducere in intravilan pentru construire locuinte,  ” situat in tarla 94/4, parcela 84,  nr. cadastral 4862, 4863, 4864,, in suprafata de 3250 mp, Comuna Frumuşani, Judeţul Călăraşi  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi  din Sos. Chiciu, nr. 2, de luni pana joi intre orele 09 – 12.

Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Calarasi, (tel/fax  0242 315035 / 0242 311926) in termen de 18 zile de la data publicarii primului anunt