Anunț public

Titularul  STOIAN LAURENTIU, cu domiciliul in judetul Calarasi, comuna Ciocanesti, sat Ciocanesti, strada Principala, nr.213B, anunta publicul interesat asupra realizarii primei versiuni a planului (programului) si declansarea etapei de incadrare la: PLANUL URBANISTIC ZONAL – CONSTRUIRE SPATIU COMERT / ALIMENTATIE PUBLICA SI SERVICII,  amplasat în comuna Gradistea, sat Cunesti, Calea Calarasi, nr. 6, nr. cad. 23821, jud. Calarasi.

Consultarea primei versiuni a planului (programului) se face la A.P.M. Calarasi, sos. Chiciu, nr.2, jud. Calarasi tel. 0242 315 035, fax 0242 311926, intre orele 9-12, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmcl.anpm.ro.

Comentariile si sugestiile se primesc la sediul  A.P.M. Calarasi, sos. Chiciului, nr.2, jud. Calarasi tel. 0242 315 035, fax 0242 311926, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei ultimului anunt.