Anunț public

Titularul  STAN ELIZA, cu domiciliul in Bucuresti, sector 1, strada Aron Cortus, nr.61, ap.A11, anunta publicul interesat asupra realizarii primei versiuni a planului (programului) si declansarea etapei de incadrare la: PLANUL URBANISTIC ZONAL – INTRODUCERE IN INTRAVILAN TEREN CU FUNCTIUNE MIXTA – INDUSTRIE SI COMERT + SERVICII,  amplasat în comuna Budesti, extravilan T1, P6/4, nr. cad. 23237, jud. Calarasi.

Consultarea primei versiuni a planului (programului) se face la A.P.M. Calarasi, sos. Chiciu, nr.2, jud. Calarasi tel. 0242 315 035, fax 0242 311926, intre orele 9-12, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmcl.anpm.ro.