ANUNȚ PUBLIC

Subsemnatul ALEXANDRESCU DANIEL ,cu adresa  in Bucuresti sector 3, strada Odobesti, nr , 11, bloc T11,scara Betaj 8, ap.134, titular a planului/ programului PLANULUI URBANISTIC ZONAL –CONSTRUIRE LOCUINTA”  situat in tarla 12 ,  parcela 9  nr. Cadastral 31276, in suprafata de 1463 mp, Comuna Frumuşani, Judeţul Călăraşi ,

 anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi  din Sos. Chiciu, nr. 2, de luni pana joi intre orele 09 – 12.

Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Calarasi, (tel/fax  0242 315035 / 0242 311926) in termen de 18 zile de la data publicarii primului anunt