Anunt public privind solicitarea de revizuire a autorizatiei integrate de mediu care va fi depusa la Agentia de Protectie a Mediului  Calarasi sos.Chiciu nr.2 , cod 910005, de catre SOFIDEL ROMANIA SA cu sediul social in Calarasi, str. Bucuresti,nr.358, jud. Calarasi in scopul desfasurarii activitatii de producere a hartiei igienice si a prosoapelor de bucatarie prevazuta in anexa 1 a Legii 278/2013, in categoria „6. Alte activitati ; 6.1. Producerea in instalatii industriale de: b) hartie sau carton, cu o capacitate de productie de peste 20 de tone pe zi”.

Solicitarea de revizuire a autorizatiei integrate de mediu se refera la: extindere.

Informatii privind impactul potential asupra mediului al activitatii pentru care se solicita revizuirea autorizatiei integrate de mediu pot fi consultate in timpul programului de lucru, la sediul Agentia de Protectie a Mediului  Calarasi sos.Chiciu nr.2.

Observatiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc in scris, la sediul Agentia de Protectie a Mediului  Calarasi sos.Chiciu nr.2 , cod 910005 sau electronic la adresa de e-mail a APM: office@apmcl.anpm.ro  si/sau tel/fax 0242315035; 0242311926; telefon 0746248675.