ANUNȚ PUBLIC

PANAIT MIHAI, STOICA LAURENTIU, cu domiciliul in Com. Glina, sat Glina, judetul Calarasi, titulari ai planului/ programului” PLANULUI URBANISTIC ZONAL–SCHIMBARE DE FUNCTIUNE DIN ZONA DE LOCUIRE IN ZONA SERVICII COMERT” tarla 14, parcela 11, nr. cadastral 9506, Comuna Frumuşani, Judeţul Calarasi, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi  din Sos. Chiciu, nr. 2, de luni pana joi intre orele 09 – 12.

Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Calarasi, (tel 0242 315035 / 0242 311926) in termen de 15 zile de la data publicarii celui de-al doilea anunt.