TUDOR ELENA cu adresa in Popesti Leordeni, strada Rasaritului nr 36, judetul Ilfov, titular al PLANULUI URBANISTIC ZONAL–INTRODUCERE IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE” situat in tarla 6/1, parcela 7 in suprafata de 5000 mp ,CF 10117, Comuna Frumuşani, Sat Postavari, Judeţul Călăraşi, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi din Sos. Chiciu, nr. 2, de luni pana joi intre orele 09 – 12.
Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Calarasi, (tel/ fax 0242 315035 / 0242 311926) in termen de 18 zile de la data publicarii primului anunt