Anunț public

PFA LAZĂR I. IULIAN, cu sediul profesional în sat Potcoava, comuna Independența, strada Zorele, nr. 9, județul Călărași, anunță că a depus la APM Călărași documentația tehnică pentru obținerea Autorizației de mediu pentru desfășurarea activității:

– cod CAEN 0161 – Activități auxiliare pentru producție vegetală,

pe amplasamentul din sat Potcoava, comuna Independența, strada Zorele, nr. 9, județul Călărași.

Eventualele sugestii sau observații se vor depune în scris la Agenția pentru Protecția Mediului Călărași, șoseaua Chiciu, nr. 2, tel. 0242/315.035 și fax 0242/311.926, în termen de 10 zile de la apariția anunțului.