Anunț public

Ocolul Silvic Călărași, anunță publicul interesat asupra realizării primei versiuni a planului/programului și declansarea etapei de încadrare a amenajamentelor silvice.
Consultarea primei versiuni a planului/programului se face la Ocolul Silvic Calarasi la sediul din Sos. Chiciului Nr. 1 Mun. Calarasi intre ore 09.00-16.00.
Comentarii/sugestii se primesc la sediul APM Călărași, șos. Chiciului, Nr.2, județul Călărași, în zilele de luni până vineri, între orele 9-13, tel/fax 0242315035 și până la data de  24.01.2021