SILCOTUB S.A., cu sediul in localitatea Zalau, strada Mihai Viteazu nr.93, bl.PAV 1, etaj 4, ap.1234, judetul Salaj, titular al proiectului “ MONTARE UTILAJ TAIERE FIER VECHI              ( FOARFECA/GHILOTINA ) ”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CALARASI, pentru proiectul “ MONTARE UTILAJ TAIERE FIER VECHI  ( FOARFECA/GHILOTINA ) ”, propus a fi amplasat în judetul Calarasi, municipiul Calarasi, strada Prelungirea Bucuresti nr.162, nr.cadastral 28332.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciu, Nr. 2, jud. Calarasi, în zilele de luni-vineri,  între orele 10-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

  1. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului

 

Prezentul anunţ va fi publicat atat  in presa cat si la sediul administratiei locale pe teritoriul careia se va realiza investitia.