SC MAGNUM CONTRANS SRL titular al proiectului “CONSTRUIRE STATIE DE PREPARAT MIXTURI ASFALTICE”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CALARASI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”CONSTRUIRE STATIE DE PREPARAT MIXTURI ASFALTICE”, propus a fi amplasat in jud. Calarasi, com. Cuza Voda, nr. cf. 21449.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciului, Nr. 2, jud. Calarasi, în zilele de luni-vineri, între orele 9-12, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.