Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC PREST SERV INTERNATIONAL S.R.L. cu sediul în Sat Cuneşti, Comuna Grădiştea, SOLA 206/4, parcelele 2,3,4,5 şi 6, nr. cadastral 20378, biroul nr. 2, Județ Călăraşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Calarasi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul ,,Modernizare unitate de procesare carne, producere şi utilizare energie din surse regenerabile”, propus a fi amplasat pe terenul intravilan satul Cuneşti, comuna Grădiştea, Parcelele 2, 3, 4, 5 şi 6, Tarla 206/4, identificat cu cartea funciară 21602

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciului, Nr. 2, jud. Calarasi, în zilele de luni-vineri,  între orele 10-14, precum şi pe adresa de internet: www.apmcl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

  1. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului.