Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. TRANSDANUBE INDUSTRIES S.R.L., cu sediul in mun. Oltenita, sos. Portului, nr. 44-46, titular al proiectului “ DESFIINTARE CONSTRUCTII C2-HALA DE TOPIRE, C10-HALA TURNATORIE FONTA, CONSTRUCTIE PARTIAL DEMOLATA”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Calarasi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “DESFIINTARE CONSTRUCTII C2-HALA DE TOPIRE, C10-HALA TURNATORIE FONTA, CONSTRUCTIE PARTIAL DEMOLATA”, propus a fi amplasat in mun. Oltenita, sos. Portului, nr. 44-46.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciului, Nr. 2, jud. Calarasi, în zilele de luni-vineri, între orele 10-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.