NEGOITA DOBRE, titular al proiectului “ SPRIJIN PENTRU PRIMA IMPADURIRE SI CREAREA DE SUPRAFETE IMPADURITE. MASURA 8, SUBMASURA 8.1”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Calarasi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “SPRIJIN PENTRU PRIMA IMPADURIRE SI CREAREA DE SUPRAFETE IMPADURITE. MASURA 8, SUBMASURA 8.1”, propus a fi amplasat in judetul Calarasi, comunele Unirea si Dichiseni, Extravilan, T44, P1, T 18/2, P1, TN 35/5, P2.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciului, Nr. 2, jud. Calarasi, în zilele de luni-vineri,  între orele 9-12, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.