SC ENGIE ROMANIA SA, titular al proiectului “EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE STRADA CENTRALA, SAT DRAJNA NOUA COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Calarasi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE STRADA CENTRALA, SAT DRAJNA NOUA COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI”, propus a fi amplasat in jud. Calarasi, com. Dragalina, str. Centrala.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciului, Nr. 2, jud. Calarasi, în zilele de luni-vineri,  între orele 9-12, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.