Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

CONSILIUL JUDETEAN CALARASI, prin Ion SAMOILA, in calitate de vicepresedinte, cu sediul in judetul Calarasi, municipiul Calarasi, strada 1 Dcembrie 1918, nr. 1, titular al proiectului „MODERNIZAREA DRUMULUI JUDETEAN DJ311, ARTARI KM0 + 000 – NICOLAE BALCESCU KM 17 + 650”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CALARASI, pentru proiectul „MODERNIZAREA DRUMULUI JUDETEAN DJ311, ARTARI KM0 + 000 – NICOLAE BALCESCU KM 17 + 650”, propus a fi amplasat in judetul Calarasi, comuna Ileana si Nicolae Balcescu, satul Artari, Stefanesti, intravilan si extravilan

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciului, Nr. 2, jud. Calarasi, în zilele de luni-vineri,  între orele 10-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

  1.    Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului