Anunt public privind Decizia Etapei de Incadrare

ENGIE Romania SA titular al proiectului “Construire parc fotovoltaic pentru autoconsum – Saint Gobain Călărași (PI= 8,57 MWP), compus din panouri fotovoltaice, structură metalică, alimentare cu energie electrică, posturi de transformare în avelopă de beton, trasee de cabluri electrice, paratrăsnet și sistem echipotentializare” anunță publicul interesat asupra luarii Deciziei de Încadrare de către Agentia pentru Protecția Mediului Călărași, (în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului), pentru proiectul ,,Construire parc fotovoltaic pentru autoconsum – Saint Gobain Călărași (PI= 8,57 MWP), compus din panouri fotovoltaice, structură metalică, alimentare cu energie electrică, posturi de transformare în avelopă de beton, trasee de cabluri electrice, paratrăsnet și sistem echipotentializare”, propus a fi amplasat în strada Varianta Nord, nr.61, municipiul Călărași, N.C. 34430.

1.Proiectul Deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Călărași, din șoseaua Chiciului, nr.2, județul Călărași, 910005, în zilele de luni – vineri, între orele 10:00-14:00, precum și la următoarea adresa de internet – http://www.anpm.ro/web/apm-calarasi/acord de mediu/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului Călărași.

  1. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului Călărași din șoseaua Chiciului, nr.2, Călărași, 910005, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului Călărași.