SC TRANS DOL SRL titular al proiectului “CONSTRUIRE PUT FORAT”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CALARASI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul ”CONSTRUIRE PUT FORAT”, propus a fi amplasat in jud. Calarasi, loc. Budesti, str. Garii, nr. 34, nr. cad. 52, nr. cf. 20043.

*) Se va menţiona dacă se derulează şi procedura privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, pentru proiectul în cauză.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciului, Nr. 2, jud. Calarasi, în zilele de luni-vineri,  între orele 9-12, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.