CONPET S.A. PLOIESTI, cu sediul în judetul Prahova, municipiul Ploiesti, strada Anul 1848, nr.1-3, titular al proiectului “INLOCUIRE CONDUCTA Ø 20” C4 – BARAGANU – PE 3 TRONSOANE (APROX. 600M), C2-C3 PE 6 TRONSOANE (APROX. 7900M) SI BARAGANU-CALARETI PE 6 TRONSOANE (APROX. 18000M), OBIECT 2: INLOCUIRE CONDUCTA Ø 20” BARAGANU-CALARETI PE 6 TRONSOANE (APROX. 18000M), JUDETUL CALARASI”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CALARASI, pentru proiectul “INLOCUIRE CONDUCTA Ø 20” C4 – BARAGANU – PE 3 TRONSOANE  (APROX. 600M), C2-C3 PE 6 TRONSOANE (APROX. 7900M) SI BARAGANU-CALARETI PE 6 TRONSOANE (APROX. 18000M), OBIECT 2: INLOCUIRE CONDUCTA Ø 20” BARAGANU-CALARETI PE 6 TRONSOANE (APROX. 18000M), JUDETUL CALARASI”, propus a fi amplasat în judetul Calarasi, comunele Borcea, Perisoru, Dragalina, Dragos Voda, Dor Marunt, Lehliu, Nicolae Balcescu.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi, Soseaua Chiciu, nr. 2, jud. Calarasi, în zilele de luni-vineri, între orele 9-12, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

  1. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului.