MUNICIPIUL CALARASI, cu sediul in judetul Calarasi, municipiul Calarasi, strada Bucuresti nr.140A, titular al proiectului “INTRETINERE RETEA APA STRADA ACTOR STEFAN BANICA”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CALARASI, pentru proiectul “INTRETINERE RETEA APA STRADA ACTOR STEFAN BANICA”, propus a fi amplasat în judetul Calarasi, municipiul Calarasi, strada Actor Stefan Banica f.n.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciu, Nr. 2, jud. Calarasi, în zilele de luni-vineri,  între orele 9-12, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

  1. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului