CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI titular al proiectuluiREABILITAREA DRUMULUI JUDEȚEAN DJ 403 INTRE DN 31 (MÂNĂSTIREA)-LUICA-DN4(SOLDANU)-RADOVANU(DJ411), KM 0+000-KM 34+800 JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CĂLĂRAȘI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul REABILITAREA DRUMULUI JUDEȚEAN DJ 403 INTRE DN 31 (MÂNĂSTIREA)-LUICA-DN4(SOLDANU)-RADOVANU(DJ411), KM 0+000-KM 34+800 JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, propus a fi amplasat in pe teritoriul administrativ al comunelor: Mânăstirea, Luica, Șoldanu, Radovanu, extravilan și intravilan, județul Călărași.

   *) Se va menţiona dacă se derulează şi procedura privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, pentru proiectul în cauză.

   1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Călărași, Șoseaua Chiciului, Nr. 2, jud. Călărași,  în zilele de luni-vineri,  între orele 9-12, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.