COMUNA NICOLAE BALCESCU, titular al proiectului “INTRETINERE SI REPARATII STRAZI PRIN IMBRACAMINTI BITUMINOASE USOARE(IBU), IN SAT NICOLAE BALCESCU, COMUNA NICOLAE BALCESCU, JUDETUL CALARASI”,,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Calarasi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “INTRETINERE SI REPARATII STRAZI PRIN IMBRACAMINTI BITUMINOASE USOARE(IBU), IN SAT NICOLAE BALCESCU, COMUNA NICOLAE BALCESCU, JUDETUL CALARASI”, amplasat in judetul Calarasi, comuna Nicolae Balcescu, satul Nicolae Balcescu, strazile Dimitrie Cantemir, Al.Ioan Cuza, Tudor Vladimirescu, Ieremia Movila, Petru Rares, Prel.Principele Mihai,  .

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciu, Nr. 2, jud. Calarasi, în zilele de luni-vineri,  între orele 9-12, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.