MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI, titular al proiectului „DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ STRADA MIHAIL KOGĂLNICEANU ȘI BULEVARDUL 1 MAI, MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Călărași, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul „DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ STRADA MIHAIL KOGĂLNICEANU ȘI BULEVARDUL 1 MAI, MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”, propus a fi amplasat în str. Mihail Kogalniceanu indentificat prin: nr.cadastral 29952-tronson 1 si nr. cadastral 30090-tronson 2 si B-dul 1 Mai indentificat prin: nr.cadastral 30826-tronson 1 si nr.cadastral 30939-tronson 2, jud. Călărași, loc.Călărași.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Călărași, Șoseaua Chiciului, nr. 2, jud. Călărași, în zilele de luni-vineri,  între orele 10-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

  1. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M.Călărași.