Anunţ public privind decizia etapei de încadrare SC RNB INSTAL CONSTRUCT SRL pentru SC DORNACOR INVEST SRL

SC RNB INSTAL CONSTRUCT SRL pentru SC DORNACOR  INVEST SRL, titular al proiectuluiEXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE CU REDUSA PRESIUNE IN COMUNA FRUMUSANI, JUDETUL CALARASI, SAT PASAREAanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Călărași, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE CU REDUSA PRESIUNE IN COMUNA FRUMUSANI, JUDETUL CALARASI, SAT PASAREA, propus a fi amplasat în județul Călărași, comuna Frumusani.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Călărași, Șoseaua Chiciului, nr. 2, jud. Călărași, în zilele de luni-vineri, între orele 10-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

  1.   Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M.Călărași.