Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titlularul proiectului)

COLINELE DUNĂRII COOPERATIVĂ AGRICOLĂ, titular al proiectului  ,,CENTRU CONDIŢIONARE şi DEPOZITARE PRODUSE AGRICOLE”,  propus a fi amplasat în P 2, 21, 23, T 98, municipiul Olteniţa, judeţul Călăraşi, identificat cu cartea funciară 29356, anunta publicul interesat asupra luari deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Calarasi in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*)  pentru proiectul ,,CENTRU CONDIŢIONARE şi DEPOZITARE PRODUSE AGRICOLE”,  propus a fi amplasat în P 2, 21, 23, T 98, municipiul Olteniţa, judeţul Călăraşi, identificat cu cartea funciară 29356,

  1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M Calarasi, Soseaua Chiciului, nr.2, jud.Calarasi, in zilele de luni-vineri, intre orele 10-14, precum si pe adresa de internet: www.apmcl.anpm.ro .

Publicul inetersat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet autoritatii competente pentru protectia mediului.

  1. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului.