ALEX STAR WASH S.R.L., titular al proiectului „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Călăraşi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE”, propus a fi amplasat în judeţul Călăraşi, loc. Călăraşi, str. Rocada, nr. 28A.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Călărași, şoseaua Chiciu, nr. 2, jud. Călărași, în zilele de luni – vineri, între orele 09:00 – 12:00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.