MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ STRADA MIHAIL KOGĂLNICEANU ȘI BULEVARDUL 1 MAI, MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”, propus a fi amplasat în str. Mihail Kogalniceanu indentificat prin: nr.cadastral 29952-tronson 1 si nr. cadastral 30090-tronson 2 si B-dul 1 Mai indentificat prin: nr.cadastral 30826-tronson 1 si nr.cadastral 30939-tronson 2, jud. Călărași, loc.Călărași.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Călărași, șos. Chiciului, nr.2, judetul Călărași și la sediul MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI, cu sediul în jud. Călărași, str. București, nr.140 A, loc. Călărași, în zilele de luni-vineri, între orele 10-14.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Călărași.