ANEXA nr. 5L

la metodologie

 

Anunţ public privind dezbaterea publică

(titularul proiectului)

REMAT S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE SPAŢIU PRODUCŢIE”, propus a fi amplasat în strada Ing. Coarnă Teodor, nr. 12, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, numar cadastral 24931.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitarii de emitere a acordului de mediu.

Rapoartele si studiile, dupa caz, pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Calarasi, mun. Calarasi, str. Chiciului, nr.2, jud. Calarasi si la sediul REMAT S.A., cu sediul in strada Varianta Nord, nr. 1, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, în zilele de luni-vineri orele 10.00-14.00.

Documentele menţionate sunt disponibile şi la următoarea adresă de internet www.apmcl.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc la  Primaria municipiului Calarasi, în data de 24.08.2020 începând cu orele 12.00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul menţionat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Calarasi, str. Chiciului, nr.2, jud. Calarasi, până la data de  24.08.2020 (data dezbaterii publice).