A.P.M. Călăraşi, cu sediul în municipiul Călăraşi, Şos. Chiciului, nr. 2, judeţul Călăraşi anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu, pentru Complex Zootehnic Modelu, amplasat in sat Modelu, comuna Modelu, judeţulCălăraşi, titular NUTRICOM S.A., sediu socialmunicipiul Oltenita, str. Portului, nr. 52, judeţulCălăraşi.

         Activitatea inclusă în Anexa 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, pct. 6.4 a)  Exploatarea abatoarelor cu o capacitate de productie de peste 50 tone carcase pe zi si pct. 6.6. „Cresterea intensiva a pasarilorde curte si a porcilor cu capacitati de peste: b) 2 000 de locuri pentru porcii de productie (peste 30 kg)”.

        Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii pot fi consultate pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului www.apmcl.anpm.ro.

Observaţiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură şi cu date de identificare pe email: office@apmcl.anpm.ro; tel/fax: 0242315035; 0242311926 (în termen de 30 zile calendaristice de la data publicării anunţului).