Administratia Fluviala a Dunarii de Jos R.A. Galati, str. Portului nr. 32, Galati, telefon/fax 0236 460016; 460812 / 460847, secretariat@afdj.ro,  anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a avizului de gospodarire a apelor de la Administratia Nationala „Apele Romane” pentru proiectul „RESTAURAREA ŞI RENATURAREA ZONEI DE BIFURCATIE A BRATULUI BALA PENTRU ASIGURAREA CONDITIILOR DE NAVIGATIE ŞI DE PROTECTIE A MEDIULUI PE DUNARE ÎN CADRUL PROIECTULUI „ÎMBUNATATIREA CONDITIILOR DE NAVIGATIE PE DUNARE ÎNTRE CALARAŞI ŞI BRAILA, KM 375 – KM 175””

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare sau care intentioneaza sa transmita observatii, sugestii şi recomandari se pot adresa solicitantului la adresa mentionata. Persoane de contact: Catalina Dumbrava – Şef Serviciu Investitii P.F.E./Coordonator adjunct UIP Dunare I, Carmen Andrei – Expert mediu UIP Dunare I.