ANUNȚ PUBLIC privind solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu

Privind solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu care va fi depusa la Agentia de Protectie a Mediului Calarasi sos. Chiciu nr.2, cod 910005, de catre S.C. NUTRICOM SA, cu sediul în mun. Oltenita, str. Portului, nr. 52 jud Calarasi, înregistrată la Oficiul Comerțului Călărași sub nr. J51/57/1991,  C.U.I. 1924239, in scopul desfasurarii activitatii

  • CAEN: 0146 – activitate de crestere a porcinelor

Prevazuta in anexa 1 a Legii 278/2013, in categoria

  • 6. “Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor sau a porcilor, cu o capacitate mai mare de:
  • b)de 2000 de locuri pentru producţia de porci (cu o greutate ce depăşeşte 30 de Kg)

Solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu se refera la:

  • instalatie existenta a carei autorizatie integrata de mediu expira (A.I.M. nr. 24 din 24.05.2012 – FERMA DE SELECTIE NR. 7 VASILATI, COMUNA VASILATI, JUDETUL CALARASI)

Informatii privind impactul potential asupra mediului al activitatii pentru care se solicita emiterea autorizatiei integrate de mediu pot fi consultate in timpul programului de lucru, la sediul  Agentiei de Protectie a Mediului Călărași, Șoseaua Chiciu nr. 2.

Observatiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc in scris, la sediul Agentiei de Protectie a Mediului Călărași, Șoseaua Chiciu nr. 2, cod 910005 sau electronic la adresa de e-mail a APM: office@apmcl.anpm.ro si/sau tel/fax 0242315035; 0242311926; telefon 0746248675