Autoritatea contractantă: SC Union Business Company SRL, Mun.  Olteniţa, Str. Tineretului, Nr. 55, Jud.  Călăraşi;

Mijloace de comunicare: tel: 0724349503, email: stefan_cezar@yahoo.com;

Procedura de atribuire aleasa: OMFE 1284/2016 procedura competitiva pentru solicitanții privați;

Obiectul contractului: consultanta pentru elaborarea cererii de finanțare și a anexelor cererii de finanțare si consultanta pentru implementarea/managementul unui proiect in cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor;

Valoarea eligibilă estimata a cererii de finanțare este de minim 2.150.000 euro;

Forma contractului: contract de servicii;

Contractul de servicii are ca obiect achizitionare Serviciu de consultanţă privind gestionarea proiectelor: cod CPV: 72224000-1 și Servicii generale de consultanta în management cod CPV: 79411000-8;

Valoarea estimata a contractului de servicii: maxim 5% din valoarea  eligibila a cererii de finantare;

Pretul contractului se ajusteaza in functie de valoarea finala a cererii de finantare;

Durata contractului de servicii:  maxim 36 luni de la data semnării de către ambele părți;

Documentaţia de atribuire poate fi solicitată la următoarea adresă: Olteniţa, Str. Tineretului, Nr. 55, Jud. Călăraşi;

Termenul limită de primire a ofertelor: 09.09.2020, ora 12.00;

Adresa de primire a ofertelor: SC Union Business Company SRL, Mun.  Olteniţa, Str. Tineretului, Nr. 55, Jud.  Călăraşi;

Persoana de contact: Ștefan Cezar Ion.