Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Județean Călărași informează că a demarat campania de informare a fermierilor privind depunerea cererilor unice de plată, aferentă anului 2018, sub sloganul „Drumul către o agricultură performantă trece pe la APIA. Depune Cererea Unică de Plată și în 2018!”. În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, cererile unice de plată se depun la centrele judeţene/locale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi al Centrului Municipiului Bucureşti, în perioada 1 martie – 15 mai 2018.

 

 

România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, beneficiază de fonduri europene, prin aplicarea schemelor de plăţi/măsurilor de sprijin/ajutoarelor, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, respectiv: schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, plata pentru tinerii fermieri, schema de sprijin cuplat în sectorul vegetal și zootehnic, schema simplificată pentru micii fermieri, ajutoarele naţionale tranzitorii (ANT), care se acordă în sectorul vegetal şi zootehnic; măsurile compensatorii de dezvoltare rurală: Măsura 10 – Agro-mediu şi climă, Măsura 11 – Agricultura ecologică, Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice (PNDR 2014 – 2020).

În Campania 2018, completarea declaraţiei de suprafaţă se realizează electronic, folosind aplicaţia IPA – Online la adresa: http://lpis.apia.org.ro/. Finalizarea şi închiderea Cererii Unice de Plată în IPA-Online se face în prezenţa funcţionarului de la APIA, responsabil cu primirea Cererii Unice de Plată, după verificarea acesteia şi a mesajelor din controlul parcelelor digitizate şi corectarea eventualelor probleme semnalate de către sistemul informatic. Același principiu se aplică și pentru fermierii, crescători de animale, care vor completa Cererea Unică de Plată – declarație sector zootehnic, împreună cu funcționarul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în aplicația dedicată sectorului zootehnic. Un singur fermier va depune la APIA o singură Cerere Unică de Plată, chiar dacă acesta deţine suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe.

Cererile se depun la centrele județene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în cazul fermierilor care solicită o suprafaţă mai mare de 50 de hectare teren agricol şi la centrele locale în cazul fermierilor care solicită o suprafaţă mai mică sau egală cu 50 de hectare teren agricol.

Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziţia fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii Cererii Unice de Plată şi trebuie să fie valabile la data depunerii cererii.

 

Fermierul trebuie să prezinte toate documentele necesare care dovedesc utilizarea legală a terenului agricol

 

Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor aparţine fermierului şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste documente, după caz. Arendatorul, concedentul, locatorul şi/sau comodantul nu beneficiază de plăţi pentru terenul/animalele arendat(e), concesionat(e) închiriat(e) și/sau împrumutate spre folosință. Fermierii care beneficiază de rentă viageră pentru suprafeţele arendate/înstrăinate conform Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, nu beneficiază de plata pentru terenul arendat/înstrăinat. Pentru a beneficia de sprijinul aferent schemelor de plată/ajutoarelor naţionale, fermierii trebuie să depună anual, la APIA, cererile unice de plată şi să îndeplinească condiţiile de eligibilitate conform legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare.

În cazul Măsurilor 10 şi 11, fermierii trebuie să respecte şi cerinţele specifice pachetelor solicitate la plată şi cerinţele de bază conform Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. Informații privind zonele eligibile pentru Măsura 10, Măsura 11 și Măsura 13 se regăsesc în PNDR 2014 – 2020, pe site-ul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare și la centrele județene/locale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

„Precizăm că sunt eligibile la plată exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin 1 (un) hectar, formate din parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 hectare și/sau, după caz, să dețină un număr minim de animale. Pentru legumele cultivate în sere și solarii, suprafața minimă a exploatației trebuie să fie de de 0,3 hectare, iar suprafața minimă a parcelelor de 0,03 hectare. Pentru a beneficia de subvenţii, solicitanţii (indiferent că sunt persoane fizice sau juridice) trebuie să prezinte adeverinţa eliberată de către unităţile administrativ-teritoriale, conform înscrierilor din registrul agricol”, a precizat Florin Stoia, directorul executiv al APIA Călăraşi.

La depunerea Cererii Unice de Plată fermierul trebuie să prezinte toate documentele necesare care dovedesc utilizarea legală a terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conțin zone de interes ecologic, precum și a animalelor.

„Facem precizarea că aceste documente trebuie să fie încheiate înaintea depunerii Cererii Unice de Plată şi trebuie să fie valabile la data depunerii cererii. Terenurile care nu fac parte din circuitul agricol pentru întregul an de cerere nu sunt eligibile la plată. Pentru a utiliza eficient timpul pe care Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură l-a rezervat pentru primirea cererilor în Campania 2018, rugăm fermierii să se prezinte la data și ora la care sunt programați conform invitaţiei primite”, a mai spus Stoia.