Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, începând cu data de 1 martie 2021, a demarat Campania de primire a cererilor unice de plată în anul 2021.
Având în vedere că siguranța în contextul pandemiei de Covid-19 este extrem de importantă pentru instituție, fermierii vor putea să-și înregistreze cererile unice de plată în anul 2021 fără a se prezenta la centrele județene/locale ale APIA şi/sau al Centrului Municipiului Bucureşti, până la data de 15 mai 2021.
Se va completa o singură Cerere Unică de Plată, chiar dacă se utilizează suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe.
Ca în fiecare an, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va fi alături de fermieri pe tot parcursul campaniei și va acorda tot sprijinul necesar pentru parcurgerea cu succes a etapelor necesare pentru accesarea fondurilor europene.
Fermierii își vor actualiza parcelele agricole, elementele ZIE (zone de interes ecologic) și toate informațiile din cerere, prin accesarea aplicației IPA-Online din versiunea internet, conform
Manualului de utilizare IPA-Online (accesibil în aplicaţie).
De asemenea, fermierii trebuie să verifice împreună cu primăria pe raza căreia dețin terenul, situația înscrierii în Registrul agricol a terenului și să permită primăriei să transmită la APIA adeverința.
Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziţia fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii Cererii Unice de Plată şi să fie valabile la data depunerii cererii.
Astfel, toate documente care dovedesc că terenul utilizat se află la dispoziția fermierului se transmit electronic pe adresele de e-mail ale centrelor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ce se regăsesc la link-ul: http://www.apia.org.ro/ro/centre-judetene-apia).
Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor aparţine fermierului şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste documente, după caz.
În cazul în care fermierii deţin animale în exploataţie, au obligația să se asigure că datele acestora sunt actualizate în Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE) (medic veterinar
concesionar/asociaţie/propriile evidenţe, dacă sunt utilizator SNIIA) și să se adreseze centrului județean/local al APIA şi/sau al Centrului Municipiului Bucureşti în vederea completării declarației sector zootehnic în aplicația dedicată sectorului zootehnic, înainte de accesarea IPA-Online.
Funcționarii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură vor contacta fermierii în vederea închiderii electronice a cererii și pentru programarea acestora în vederea semnării cererii și declarațiilor atașate acesteia.
APIA atrage atenția ca înainte de semnarea Cererii Unice de Plată sector vegetal și zootehnic, să se verifice încă o dată datele înscrise și documentația depusă.
În calitate de stat membru al Uniunii Europene, România beneficiază de fonduri europene, prin aplicarea schemelor de plăţi/măsurilor de sprijin/ajutoarelor naționale tranzitorii, ca
mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, respectiv: schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, plata pentru tinerii fermieri, plata pentru micii fermieri, schema de sprijin cuplat în sectorul vegetal și zootehnic; măsurile compensatorii de dezvoltare rurală: Măsura 10 – Agro-mediu şi climă, Măsura 11 – Agricultura ecologică, Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale
sau alte constrângeri specifice (PNDR 2014 – 2020); ajutoarele naţionale tranzitorii (ANT) care se acordă în sectorul vegetal şi zootehnic.
Potrivit prevederilor legislaţiei europene şi naţionale, orice fermier care solicită plăţi în cadrul schemelor de plată/măsurilor de sprijin/ajutoarelor naționale tranzitorii aferente Campaniei
2021, au obligația să respecte normele de ecocondiționalitate, care cuprind Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) şi Cerinţele Legale în Materie de Gestionare (SMR), pe tot parcursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, indiferent de mărimea lor (inclusiv pe cele neeligibile şi pe cele care nu mai sunt folosite în scopul producţiei).
Informațiile detaliate pentru accesarea fiecărei scheme de plată/măsuri de sprijin, inclusiv hărțile și listele cu UAT eligibile pentru măsurile de dezvoltare rurală, dar și ghidurile adresate
fermierilor, pot fi consultate la centrele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură și pe site-urile: www.apia.org.ro, www.madr.ro și www.pndr.ro.