Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) aduce la cunoștința opiniei publice că luni, 19 aprilie 2021, a demarat autorizarea la plată a Ajutoarelor Naționale Tranzitorii (ANT-uri), sector vegetal și zootehnic, aferente Campaniei 2020.
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 434/2021 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, specia bovine, pentru anul de cerere 2020 și HG nr. 453/2021 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic, speciile ovine și caprine pentru anul de cerere 2020, APIA a stabilit următoarele cuantumuri: în sectorul vegetal: 5,9866 de lei pe hectar, dintr-un plafon de 42.527,430 de mii de euro, pentru ANT1 (Culturi în teren arabil), pe o suprafață determinată de 7.103.751,85 de hectare; 5,6065 de euro pe hectar, dintr-un plafon de 2,742 de mii de euro, pentru ANT3 (Cânepă pentru fibră), pe o suprafață determinată de 489,07 hectare; 790,5778 de euro pe hectar, dintr-un plafon de 646,827 de mii de euro, pentru ANT4 (Tutun), pe o suprafață determinată de 818,17 hectare; 181,3022 de euro pe hectar, dintr-un plafon de 41,879 de mii de euro, pentru ANT5 (Hamei), pe o suprafață determinată de 230,99 de hectare; 32,1580 de euro pe hectar, dintr-un plafon de 755,567 de mii de euro, pentru ANT6 (Sfeclă de zahăr), pe o suprafață determinată de 23.495,42 de hectare; în sectorul zootehnic: 0,4213 euro pe cap, dintr-un plafon de 445,128 de mii de euro, pentru 1.056.496,50 de tone de lapte, în cadrul ANTZ 7 Schema decuplată de producţie în sectorul lapte, specia bovine; 1,0343 pe cap, dintr-un plafon de 1.313,137 de mii de euro, pentru 1.269.541 de tone de carne, în cadrul ANTZ 8 Schema decuplată de producţie în sectorul carne, specia bovine; 2,2553 de euro pe cap, dintr-un plafon de 19.475,763 de mii de lei, pentru 8.635.471 de tone de lapte, în cadrul ANTZ 9 Schema decuplată de producţie în sectorul zootehnic, specia ovine/caprine.
Plățile se fac în lei, la cursul valutar de 4,8725 de lei pentru un euro, valoare stabilită de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 323 din 1 octombrie 2020.