Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că a efectuat plățile către beneficiarii Programului Naţional Apicol (PNA) pentru anul 2020.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea PNA pentru perioada 2020 – 2022, s-a stabilit că valoarea sprijinului financiar alocat pentru anul 2020 este de 50.210 mii de lei, 50% reprezentând contribuția Uniunii Europene la programele apicole naționale. Această sumă a fost integral plătită unui număr de 6.150 de apicultori declarați eligibili și zece forme asociative legal constituite.

Ca urmare a verificărilor administrative și centralizării datelor aferente cererilor de plată depuse de solicitanți, măsurile/acţiunile cuprinse în Program pentru care s-a plătit sprijin financiar în anul 2020 sunt următoarele: „Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori”: consultanță în apicultură; promovarea apiculturii şi a produselor apicole; organizarea de cursuri de perfecționare în apicultură; achiziția de către formele asociative de echipament pentru procesarea cererii; achiziția de către formele asociative de echipament pentru ambalarea mierii; „Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei”: achiziţionarea de medicamente pentru tratarea varoozei şi nosemozei; „Raţionalizarea transhumanţei/stupăritului pastoral”: achiziţionarea de cutii în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral; achiziţionarea de accesorii apicole : colector polen, colector propolis, uscător polen, încălzitor miere, topitor de ceară, măturător; achiziţionarea de unelte apicole si echipamente de protecţie – combinezon apicol, mănuși de protecție, afumător, daltă apicolă, furculiță pentru descăpăcit, cuțit pentru descăpăcit, sită filtrare miere; achiziţionarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie-remorci şi mijloace de încărcare – descărcare a stupilor în pastoral-remorcă apicolă, macara pentru încărcare-descărcare stupi, motostivuitor pentru încărcare-descărcare stupi; „Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune”: achiziţionarea de mătci şi/sau familii de albine; „Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piaţă”: decontarea analizelor fizico-chimice/reziduuri care să ateste calitatea mierii.

Programul Naţional Apicol pentru perioada 2020 – 2022 are drept scop îmbunătățirea producției și comercializării produselor apicole prin acordarea apicultorilor de sprijin financiar.