Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că a finalizat plata tuturor sumelor cuvenite pentru renta viageră agricolă aferentă anului 2019.

Suma totală plătită este de 46.750.000 de lei, cu sursă de finanţare de la bugetul național, pentru un număr de 37.532 de rentieri.

APIA reaminteşte că viza anuală a carnetelor de rentier pentru anul 2019 a fost obținută de către rentieri exclusiv prin mijloace electronice (telecomunicații), urmare a restricțiilor impuse/condițiilor specifice din acest an, cauzate de pandemia de COVID-19.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură precizează că în perioada următoare, dar nu mai târziu de 30 noiembrie 2020, vor fi autorizați la plată și moștenitorii care au solicitat plata rentei viagere agricole cuvenită rentierului pentru anul 2019, până la data decesului acestuia, conform documentelor depuse până la data de 15 octombrie 2020, în condițiile legislaţiei specifice.

În cazul în care sumele virate de APIA către rentieri, sunt returnate în contul instituţiei din diverse motive, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură poate relua plata acestora în termen de trei ani de la data-limită anuală de plată (30 noiembrie al fiecăruia an), inclusiv în caz de deces al rentierului, către moștenitorii legali ai acestora având la bază documentele justificative aferente.