Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) Călărași efectuează plățile aferente ajutorului de stat la motorina utilizată în agricultură, pentru cantitățile de motorină utilizate în perioadele 1 iulie – 30 septembrie 2020 (trimestrul III/2020) și 1 octombrie -31 decembrie 2020 (trimestrul IV/2020), în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1174/2014 și Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 1727/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Suma totală care urmează a fi plătită este de 303.088.906 lei, după cum urmează: pentru trimestrul III – 197.992.715 lei, pentru un număr de 17.249 de beneficiari; pentru trimestrul IV – 105.096.191 de lei, pentru un număr de 13.644 beneficiari.
Plafoanele necesare pentru trimestrele III și IV/2020 au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 409/2021, iar cantitățile și valoarea ajutorului de stat prin Ordinul Ministrului nr. 82/09.04.2021. Acestea sunt următoarele: trimestrul III/2020: pentru sectorul vegetal – 178.882.156,00 de lei, pentru sectorul zootehnic – 13.943.580,00 de lei, pentru sectorul îmbunătățiri funciare – 5.166.979,00 de lei; trimestrul IV/2020: pentru sectorul vegetal – 91.584.455,00 de lei, pentru sectorul zootehnic – 12.912.327,00 de lei, pentru sectorul îmbunătățiri funciare – 599.409,00 de lei.